Ascenso a la Punta Italia de 1945 – Fotos de Eberhard Meier

Fotos de Eberhard Meier del ascenso histórico de 1945 a esta clásica cumbre.